IFEF-Kongreso 2018 en Pollando (In Polonia il Congresso 2018 della Federazione Internazionale dei Ferrovieri Esperantisti)

La 70-a kongreso de IFEF – Internacia Fervojista Esperanto-Federacio – okazos en Pollando, Silezia regiono, en urbo Wroclaw (Vroclavo), de la 19a ĝis la 25a de majo 2018, sekvos dum la tri postaj tagoj postkongreso en Krakovo.

Atendos vin ne nur fakaj programoj, sed ankaŭ programeroj por la amikoj kaj simpatiantoj de fervojo, riĉa kultura programo (spektakloj, koncertoj, dancvespero) kaj vizito de unu el la plej belaj regionoj de Pollando.

La diverstemaj fervojfakaj prelegoj prezentos novaĵojn kaj progresojn en Pollando. Ne mankos temoj pri la moderniĝo de fervojo mondskale, tiel ke la kontribuo de la fervojistaj esperantistoj al nia kongreso povas demonstri ke la daŭra evoluo en fervojfaka medio estas inter la plej progresemaj.

Krome, la interesitoj povas ĉeesti E-kurson por komencantoj, atelierojn pri informadiko cele sin iniciati en la praktika uzo de diversaj programoj (Vikipedio, FB, Google, ktp) kaj pri gazetredaktado, kaj vizito al Fervoja muzeo en Jaworzyna Śląska. Libroservo kaj diversaj ekspozicioj pliriĉigos la programon.

Kvankam fervojista kongreso, ĉiuj esperantistoj kaj amikoj de fervojo estos bonvenaj ĉar ĝi estas malfermita al publiko, al la urbo, al ĉiuj kiuj interesiĝas pri Esperanto.

Por pluraj informoj kaj aliĝo vizitu la paĝaron: www.ifef.nethttps://ifef.vroclavo.damj.es

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *