Rondo Familia: paroliga projekto por ĉiuj esperantistoj (Circolo Familiare: un progetto per far parlare tutti gli esperantisti)

La grupo por Instruado de Esperanto proponas al la atento de la estraro de IEF la pretigitan projekton “Rondo Familia” kies ĉefa celo estas doni al ĉiuj esperantistoj, novaj kaj malnovaj, spertaj kaj nespertaj, la eblon parole praktiki la lingvon.

Post iom da studado, multaj esperantistoj sentas la deziron parole apliki la lingvon, ĉar fakte ĉi tiu estas celo de lingvo.

Sed ofte estas baroj, kiuj malebligas tion: manko de oportuna loko kie renkontiĝi, tro malproksima renkontiĝloko, manko de tempo okaze de la kutimaj renkontiĝoj, timemo de la ĵuslernintoj ekparoli la lingvon vidalvide kun aliaj homoj, k.t.p.

Alia celo de la projekto estas doni al tiuj, kiuj lernis Esperanton pere de retaj kursoj, kaj precipe pere de nia kurso KIREK, eblon konatiĝi kun aliaj esperantistoj kaj partopreni en la vivo de la asocio kaj de la movado.

Ĉion ĉi la projekto “Rondo Familia” celas solvi pere de du enretaj iloj, nome:

1) la jauo-grupo “rondofamilia”
kies tasko estas aŭtomate disdoni al ĉiuj aliĝintoj retmesaĝojn por organizi skajpajn renkontiĝojn.

  1. La aliĝintoj proponos, diskutos kaj kune decidos la temon de ĉiu renkontiĝo, ĝian daton kaj horon. La renkontiĝojn oni povas organizi laŭ la parolkapablo de la partoprenantoj (ekz. por kuraĝigi la komencintojn sin esprimi sen timo) aŭ malfermitaj al ĉiuj.
  2. Spertaj esperantistoj klopodos organizi kaj gvidi grupajn renkontiĝojn kun ĵuslernintoj kaj doni klarigojn, informojn (pri movado, gramatiko k.t.p.) laŭ la bezonoj de la partoprenantoj.
  3. Fine per tiu ĉi grupo oni rajtas ankaŭ organizi duopajn babilrenkontiĝojn. En tiu ĉi lasta okazo la du partoprenantoj devige uzos sian personan skajpadreson.

2) la skajp-kanalo titolita “Rondo Familia”
kies tasko estas komence starigi parolsesiojn, kiuj prefere okazos nur voĉe (sen uzo de la kamerao).
Post iom da trejnado en “Rondo Familia” tiuj, kiuj deziras ĝui la plezuron paroli kun spertaj, eĉ denaskaj esperantistoj el la tuta modo, povos aliĝi al la projekto “Ekparolu” ĉe la retejo www.edukado.net
Por ke la projekto estu sukcesa, necesas ĝin diskonigi inter la italaj esperantistoj helpe de la movadaj organizoj: IEF, IEJ, ILEI, Lokaj Asocioj, respondeculoj de la kursoj KIREK kaj KAPE. Pro ilia valora helpo ni ege ilin antaŭdankas.

Kiel partopreni en la projekto “Rondo Familia”
Por partopreni en la projekto “Rondo Familia” necesas du paŝoj:

1) aliĝi al la jauo-grupo “rondofamilia”.
Jen la sinsekvaj paŝoj por tion plenumi:
A) sendu malplenan retmesaĝon al tiu ĉi retadreso:
rondofamilia-subscribe@yahoogroups.com     (“subscribe” signifas aliĝi)
Post kelkaj minutoj vi ricevos mesaĝon por konfirmi vian aliĝon.
B) Respondu ĉi tiun mesaĝon. Informojn por respondi vi trovos ene de la mesaĝo mem.
Fine vi ricevos mesaĝon, kiu informos vin, ke vi estas aliĝinta al la grupo.
Ekde tiam vi rajtas sendi mesaĝojn al la grupo, uzante la jenan retadreson:
rondofamilia@yahoogroups.com

(Laura Brazzabeni)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *