Seminario Linguistico a Marina di Pietrasanta 28/04-01/05/2018

Cari samideani,
avete pensato a un modo bello e costruttivo per passare il ponte del primo maggio? Iscrivitevi al seminario linguistico a Marina di Pietrasanta dal 28 aprile al 1 maggio 2018! Lo splendido panorama di Marina di Pietrasanta vi vuole accogliere anche con una piazza piena per ascoltare Jomo. Giovani gagliardi presenteranno gli ultimi metodi per andare con l’esperanto all’arrembaggio delle scuole. Studieremo anche con esempi pratici come presentare l’esperanto nelle scuole mediante corsi di 1, 4 o 6 ore. E tutto per il modico prezzo di 230 € per tre giorni a pensione completa. Se non vi fate scappare l’occasione, fino al 1° marzo potete ancora godere dello sconto di 15 € per sostenitori entusiasti.

Per iscrivervi potete usare il modulo su www.lingvaseminario.it  o scrivere a laura.brazzabeni@alice.it

La Commissione scuola e insegnamento della Federazione Esperantista Italiana.

Karaj samideanoj,

En la lastaj jaroj ni ĉiam pli forte konscias, ke la estonto de Esperanto estas en lerneja instruado. Kelkfoje presentiĝas ŝanco enkonduki Esperanton en lernejojn, sed  ofte manko de sperto kaj materialoj ne permesas trafi tiujn gravajn okazojn adekvate. La printempa seminario organizata fare de la Eduka Komisio de la Itala Esperanto-Federacio emas solvi tiun problemon, montrante italajn kaj internaciajn spertojn kaj komparante jam sukcese uzitajn formulojn. Ĝia titolo estas “Mallonge enkonduki Esperanton en lernejojn” kaj la tri ĉefaj fokusoj estos la analizo de Unu Leciono pri Esperanto de ILEI, lernejen enkonduka kurseto de Lu Wunsch-Rolshoven kaj reelaborado je tiu celo de la Torina kurso de Pedro Aguilar Sola.

La seminario okazos en la alloga mara pejzaĝo de Marina di Pietrasanta, de la 28-a de aprilo ĝis la 1-a de majo 2018. Krome, ekskurso eblos la unuan de majo por plie ĝojemuloj. Vesperaj prezentadoj inkluzivos la kantojn de Jomo kaj Piero Nissim.

Varme vin invitas lerni kaj ĝui kune, la Eduka Komisio de la Itala Esperanto-Federacio .

Prezo por la 3 tagoj 230 € loĝado kaj manĝoj, rabatita -15 € ĝis la 1-a de marto.

Por aliĝi bonvolu uzi la aliĝilon ĉe www.lingvaseminario.it aŭ sendi retpoŝtmesaĝon al laura.brazzabeni@alice.it

(Laura Brazzabeni, Brunetto Casini, Raffaele Franceschini kaj Alessandra Madella)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *