Venu al la Kongreso de Esperanto en Italujo en San Marino! [Venite al Congresso di esperanto in Italia a San Marino!]

Vi ankoraŭ ne aliĝis al la Kongreso de Esperanto en Italujo, ĉar vi ne legis la paĝon pri la ekskursoj.

Vi certe ne legis la paĝon http://kongreso.esperanto.it/85/ekskursoj.htm en la paĝaro de la Kongreso de Esperanto en Italujo, okazonta en San Marino de la 18-a ĝis la 25-a de aŭgusto 2018.

Se vi estus leginta ĝin, vi scius, ke San Leo estas la plej bela vilaĝo de Italujo.

Tion ne diras ni sed fakaj fakuloj. Aparta ekskurso portos vin tien, kie vi povos promenti tra ĝiaj stratetoj kaj viziti la nekonkerebla fortikaĵon de la 15-a jarcento.

Sed San Leo estas nur unu el la ekskursoj. Vi povos ankaŭ travivi viziton al la urbo de Raffaello (jes, tiu de la Vatikanaj Muzeoj), Urbino, kaj survoje viziti pogrande katedralojn, kastelojn kaj renesancajn pentraĵojn.

Kaj se vi ankoraŭ volas viziti ion, jen San Marino mem en sia mezepoka gloro. Ne hazarde Unesko deklaris ĝin “Havaĵo de la homaro”. La plej antikva respubliko de la mondo kapablis adapti siajn antikvajn strukturojn por ke ili funkciu ankoraŭ nuntempe. Certe ne plu estas arbalestistoj, sed la Granda kaj Ĝenerala Konsilantaro estas la nuna Parlamento kaj la “regantaj kapitanoj” estas duoblaj ŝtatestroj, kiuj oficas nur dum 6 monatoj kaj apartenas al malsamaj partioj, por ke unu kontrolu la alian.

Sed eble vi enuas pro ĉiuj ĉi tiuj mezepokaĵoj kaj preferas la vere antikvan historion. Bone. Bonvolu partopreni la viziton al Ravenna, la urbo de la mozaikoj, kun vizito de la monumentoj de la epoko de Romo, kiel la Maŭzoleo de Galla Placidia (5a jc.) la Baptejo de la Ortodoksuloj (5a jc.) sekvata de vizito de la plej karaj lokoj por la ostrogota reĝo Teodoriko, lia fama Maŭzoleo, baziliko de sant’Apollinare Nuovo, la Baptejo de la Ariani (fine de la 5a – komence de la 6a jc.), ĝis la mirindaĵoj de la bizanca epoko kiel la bazilikoj de San Vitale kaj Sant’Apollinare in Classe (6a jc.).

Vi ankaŭ rajtos simple iri al la adriatika marbordo kaj bani vin. Ni helpos vin per ekskursoj kun tiu celo.

Simple iru al la paĝo http://kongreso.esperanto.it/85/modulo.htm kaj komencu bani vin en historion per aliĝo. Ni atendas vin.

La LKK
*********************************************************
Informitale
Itala Esperanto-Federacio – <fei@esperanto.it>
Itala Esperantista Junularo – <iej@esperanto.it>
via Villoresi, 38 I-20143 Milano – Tel+fax +39 02 58100857
http://www.esperanto.it/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *