Kampanjo por informi pri esperanto en la junulara festivalo Woodstock 2018 [Campagna d’informazione sull’esperanto nel festival giovanile Woodstock 2018]

UEA kaj la Eŭropa Komisiono de UEA petas vian helpon: Helpu nin kolekti € 4 500 por realigi Esperantan agadon

Leggi il seguito

Staĝo pri tradukado ĉe KCE [Stage sulla traduzione presso il Centro Culturale Esperantista di La-Chaux-de-Fonds

Kultura Centro Esperantista disponigas du senpagajn restadojn por partopreni en la stagho pri tradukarto, 10-15 julio, gvidota de d-ino Perla

Leggi il seguito

San Marino kaj migrantoj – Kongreso de Esperanto en Italujo – San Marino [San Marino e i migranti – Congresso di esperanto in Italia – San Marino]

La kongresa temo estas “Malgrandaj komunumoj – grandaj valoroj”. Unu el la grandaj valoroj de San Marino estas tiu de akceptado

Leggi il seguito

Kastelo Greziljono: jam PRINTEMPaS! (intensivaj kursoj kaj ekzamenoj 2018) [Castello Grésillon: è già primavera! (corsi intensivi ed esami 2018)]

ENHAVO   Kurso A1-A2 « Ni kuneku ! » gvidata de Marion Quenut Kurso A2-B1 « Trans la sojlon de la lingvo » gvidata de Christophe Chazarein Kurso

Leggi il seguito